GLORY BE TO THE FATHER in Swedish

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen


Return to Catholic page