HAIL MARY in Slovak


Zdravas' Maria, milosti plná! Pán s Tebou;

 v        v
pozehnaná si medzi zenami,

  v        v        v v 
a pozehnaný je plod zivota Tvojého Jezis!

           v
Svätá Maria, Matko Bozia, 

        v  
pro za nás hriesnych

             v
teraz i v hodinu smrti nasej! Amen.
Return to Catholic page