GLORY BE in Slovak


Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

               v
jako bolo na pociatku, tak bud' i teraz


   v
i vzdycky i na veky vekom.  Amen.

Return to Catholic page