GLORY BE TO THE FATHER in Maltese


Glorja lill-Missier, 'l-Iben u 'l-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' ghal dejjem ta' dejjem. Amen.


Return to Catholic page