OUR FATHER in ESPERANTO
(Patro nia)


Patro nia,
kiu estas en la c'ielo,
sanktigata estu via nomo,
venu via regno,
farig'u volo via,
kiel en la c'ielo,
tiel ankau' sur la tero.
Nian panon c'iutagan donu al ni hodiau',
kaj pardonu al ni niajn s'uldojn,
kiel ankau' ni pardonas al niaj s'uldantoj,
kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.


Return to Catholic page