OUR FATHER in Dutch


Onze Vader,
die in de hemel zijt;
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.
Amen.Return to Catholic page