HAIL MARY in Danish


Hil dig, Maria, fuld af nåde,
Herren er med dig,
velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder,
bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.


Return to Catholic page