OUR FATHER in Welsh


Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd,
Sancteiddiei dy Enw.
Deued dy deyrnas.
Bydd dy ewyllys ar y ddaear, megis yn y nef.
Dyno i ni heddiw ein bara beunyddiol.
A maddau i ni ein dyledion,
Fel y maddeuwn ni i'n dyledwy^r.
Ac nac arwain ni i brofedigaeth;
Eithi gwared ni rhag drwg.
Amen


Return to Catholic page