OUR FATHER in Swedish

Vår Fader
Du som är i himlen
Låt Ditt namn bli helgat
Låt Ditt rike komma
Låt Din vilja ske, på jorden så som i himlen
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer
och förlåt oss våra skulder,
liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda

Amen.


Old (17th C.) version:

Fader Vår, som är i himmelen, helgat varde Ditt namn, tillkomme Ditt rike, ske din vila så som i himmelen så och på jorden, vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra synder såsom vi och förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen Return to Catholic page