HAIL MARY in Swedish


Hell dig Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus
Heliga Maria
Guds moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen


Return to Catholic page