SIGN OF THE CROSS in Swedish

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn, Amen


Return to Catholic page