OUR FATHER in Slovak


 v
Otce nás, ktorý si na nebejiach!

Posvät' sa meno Tvoje;

prid k nám král'ostvo Tvoje;

bud' vólá Tvoja jako v nebi, tak i na zemi!

     v    v
Chlieb nás vozd'ajsi daj nám dnes,

        v           v    v
a odpust' nám nase viny, jako i my odpúst'ame nas!m vinnikom;

           v
a neuvvod' nás v pokusenie; ale zbav nás od zlého! Amen.
Return to Catholic page