OUR FATHER in Polish

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje,

przyjdź Królestwo Twoje

bądź wola Twoja. Jako w Niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw od wszelkiego złego

AmenWithout Unicode:

       / /
Ojcze nasz, ktorys jest w niebie,

/  /
swiec sie imie Twoje,
  '  '  '
   /  /
przyjdz Krolestwo Twoje

  /
badz wola Twoja. Jako w Niebie tak i na ziemi.
 '

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

   //
i odpusc nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

    / /
i nie wodz nas na pokuszenie,

ale nas zbaw od wszelkiego zl/ego

 Amen

Return to Catholic page