HAIL MARY in Polish

Zdrowás Mario, łaskiś pełna,

Pan z Tobą ,

błogosławionás Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus

Święta Mario, Matko Boża,

modl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

AmenWithout Unicode:

   /       /
Zdrowas Mario, l/askis pel/na,

Pan z Toba,
     '
        /
bl/ogosl/awionas Ty miedzy niewiastami
           '
            .
i bl/ogosl/awiony owoc zywota Twojego, Jezus

/           .
Swieta Mario, Matko Boza,
  '

modl sie za nami grzesznymi
    '
         /
teraz i w godzine smierci naszej.
        '
Amen

Return to Catholic page