SIGN OF THE CROSS in Polish

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, amen.


Without Unicode:
               /
W imie Ojca, i Syna, i Ducha Swietego, amen
   '             '
Return to Catholic page