GLORY BE TO THE FATHER in PilipinoLuwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo.

Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman sa walang hanggan. Amen


Return to Catholic page