OUR FATHER in Norwegian


Fader vår,
du som er i himmelen.
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje,
som i himmelen så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød,
og forlat oss vår skyld
som vi og vorlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. Amen.

Amen.

Return to Catholic page