HAIL MARY in NorwegianHill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Mor,
bed for oss syndere,
nå og i vår dødstime.

Amen.

Return to Catholic page