GLORY BE TO THE FATHER in Norwegian


Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,

som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet.

Amen.

Return to Catholic page