OUR FATHER in Maltese


Missierna li inti fis-smewwiet:
jitqaddes ismek;
tigi saltnatek;
ikun li trid int, kif fis-sema hekkda fl-art.
Hobzna ta' kuljum aghtina llum;
ahfrilna dnubietna,
bhalma nahfru lil min hu hati ghalina;
u la ddahhalniex fit-tigrib;
izda ehlisna minn kull deni. Amen.

Return to Catholic page