HAIL MARY in Maltese


Is-Sliem ghalik Marija,
bil-grazzja mimlija.
Il-Mulej mieghek,
imbierka inti fost in-nisa,             .
w imbierek il-frott tal-guf tieghek Gesuc.

Qaddisa Marija, omm Alla,
itlob ghalina midinbin issa,
u fis-siegha tal-mewt taghna. Amen.

Amen.

Return to Catholic page