OUR FATHER in Lithuanian

Return to Catholic page

Teve musu, kurs esi danguje!
Teesie sventas tave vardas.
Teateinie tavo karalyste.
Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir ant zemes.
Kasdienes musu duonos duok mums siandien.
Ir atleisk mums musu kaltes,
kaip ir mes atleidziame savo kaltininkams.
Ir nevesk mus i pagunda, bet gebek mus nuo pikto.
Amen.