HAIL MARY in Lithuanian

Return to Catholic page


Sveika Marija, malones pilnoji,
Viespats su tavimi.
Tu pagirta tarp moteru
ir pagirtas tavo iscios vaisius Jezus.

Sventoji Marija, Dievo Motina,
melskis uz mus nusidejelius dabar
ir musu mirties valandoje.

Amen.