GLORY BE TO THE FATHER in LithuanianReturn to Catholic pageGarbe Tevui, ir Sunui, ir Sventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradzioje, ir dabar, ir visados,
ir per amzius. Amen.