OUR FATHER in Javanese


Kanjeng Romo
Kanjeng Romo ing suwarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados in suwarga.
Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki ing samenika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
dene kawula inggih ngapunten dateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggoda
saha tinebihna saking piawon.
Amin.

Return to Catholic page