GLORY BE in IndonesianKemuliaan kepada Bapa, Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad, Amin.


Return to Catholic page