OUR FATHER in Estonian


Meie Isa, kes Sa oled taevas,
pühitsetud olgu Sinu nimi;
Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu 
nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev;
ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele;
ja ära saada meid kiusatusse, 
vaid päästa meid ära kurjast.

Return to Catholic page