HAIL MARY in Dutch


Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen


Return to Catholic page