GLORY BE TO THE FATHER in CzechChvála Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na poèátku i nyní a na vìky vìkù. Amen.Return to Catholic page